Na czym polega wskaźnikowa analiza finansowa?

Na czym polega wskaźnikowa analiza finansowa?

Analiza finansowa jest źródłem wielu wartościowych informacji dotyczących obszaru finansowego firmy. Jedną z metod prowadzenia takich badań analitycznych jest analiza wskaźnikowa. Czym dokładnie jest wskaźnikowa analiza finansowa? Jakich informacji dostarcza?

Dzięki analizie finansowej firma może otrzymać dogłębne informacje o swojej sytuacji finansowej. By uzyskać taką wiedzę, stosowane są różne metody analityczne. Główny podział odnosi się do analizy wstępnej, czyli ogólnej, a także analizy wskaźnikowej.

Czym jest wskaźnikowa analiza finansowa?

Analiza wskaźnikowa jest rodzajem analizy finansowej, która bazuje na badaniu danych ze sprawozdań finansowych. Jest ona rozwinięciem wstępnej analizy sprawozdań finansowych, która jest główną metodą analityczną stosowaną w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw.

Za pomocą analizy wskaźnikowej można uzyskać informacje odnoszące się do:
– rentowności
– płynności
– zadłużenia
– wartości kapitału
– wartości akcji
– efektywności finansowej

Jak prowadzona jest analiza wskaźnikowa?

Wskaźnikowa analiza finansowa jest prowadzona z wykorzystaniem sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa. Bazuje na ocenie konkretnych powiązań pomiędzy wielkościami finansowymi. Dostarcza ona bardziej szczegółowych informacji niż analiza ogólna, dlatego też stosowana jest wtedy, gdy konieczne jest uzyskanie dogłębnej wiedzy o stanie finansów firmy.

Podczas prowadzenia analizy wskaźnikowej dokonuje się wyznaczania wielkości wskaźników, między innymi są to:
– wskaźniki płynności
– wskaźniki poziomu zadłużenia
– wskaźniki rentowności
– wskaźniki aktywności na rynku
– wskaźniki wartości rynkowej akcji i kapitału

Do interpretacji wyników stosuje się analizę porównawczą z wyznaczonymi normami, a także analizę poziomą, która polega na zestawieniu ze sobą wskaźników w wyznaczonych okresach, by ocenić ich dynamikę zmian.

Obecnie wskaźnikowa analiza finansowa prowadzona jest z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego, które umożliwia zautomatyzowane prowadzenie badań z wykorzystaniem dostępnych danych finansowych.

Artykuł powstał we współpracy z https://eanaliza.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *