Ile trwa okres spłaty zadłużeń w przypadku upadłości konsumenckiej?

Ile trwa okres spłaty zadłużeń w przypadku upadłości konsumenckiej?

Upadłość to proces eliminowania niespłaconych zobowiązań dłużnych dłużnika poprzez złożenie wniosku lub zawarcie porozumienia z wierzycielami. Dłużników do upadłości może motywować chęć nowego startu finansowego, zmniejszenia miesięcznych płatności, pozbycia się obowiązków i pracy nad restrukturyzacją zadłużenia Plan spłaty jest ustalany w celu rozwiązania niespłaconych zobowiązań.

Co trzeba zrobić, aby proces upadłości konsumenckiej się rozpoczął?

Jeśli dana osoba chce zgłosić upadłość konsumencką musi najpierw złożyć do sądu odpowiedni wniosek. Taki wniosek zawiera wszelkie potrzebne informacje w tym również informacje dotyczące zadłużenia.

Po złożeniu wszystkich dokumentów sąd wyznacza datę rozprawy i dopiero wtedy możemy mówić, że rozpoczął się proces upadłości konsumenckiej. Podczas trwania tego procesu bardzo ważną rolę pełni dokumentów, który jest planem spłaty wierzycieli.

Jeśli znalazłeś się w sytuacji, że musisz zgłosić upadłość konsumencką zerknij na Delete Katowice.

Czym właściwie jest taki plan?

Jeśli chodzi o wyżej wspomniany plan to jest to dokument posiadający takie informacje jak:

– informacja w jaki sposób doszło do zadłużenia – czy było to zadłużenie niezamierzone czy wynikało z działania umyślnego

– termin i wysokość posiadanych zadłużeń

– które zadłużenia zostały umorzone

Dłużnik zobowiązany jest to sporządzenia planu spłaty wierzycieli razem z syndykiem, który zarządza upadłościami. Oczywiście jeśli taki istnieje.

Jak długo trwa okres spłaty wierzycieli w przypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Według przepisów prawnych, czas trwania upadłości konsumenckiej wynosi do 3 lat. Podczas tego czasu dłużnik musi dokonać spłaty wszelkich zobowiązań. Czas ten może zostać skrócony przez sąd do 1-2 lat.

Maksymalny czas trwania planu spłaty wynosi 7 lat w przypadkach, gdy wierzyciel wykazał umyślne lub rażące niedbalstwo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *